Stiftelser kan i fortsättningen lämna in sina rapporter till PRS elektroniskt

Bild: Shutterstock

Under de närmaste åren kan stiftelser lämna in sina årsrapporter till Patent- och registerstyrelsen (PRS) på elektronisk väg.

Från och med 2022 kan bokföringsbyråer skicka stiftelsers årsrapporter från ett bokföringsprogram där PRS IXBRL-gränssnitt används.

Avsikten är att samtliga stiftelser i framtiden lämnar in sina årsrapporter elektroniskt. Vi kommer att erbjuda ett ersättande förfarande för de stiftelser för vilka det inte är möjligt att skicka årsrapporter i IXBRL-format från bokföringsprogrammet.

Vi skickar stiftelserna ytterligare information innan tidsfristen för årsrapporten 2021 går ut.

Elektroniska årsrapporter utarbetas med hjälp av IXBRL-språket (Inline eXtensible Business Reporting Language). Uppgifterna är då i strukturell, det vill säga i maskinläsbar form, vilket innebär att de kan sammanställas, handläggas och analyseras maskinellt.

Tillgängligheten av elektroniska årsrapporter från stiftelseregistret kräver vidare utveckling av våra informationstjänster.

Stiftelserna intresserade av elektronisk rapportering

Utifrån den förfrågan vi skickade ut i slutet av 2020 är stiftelserna villiga att övergå till elektronisk rapportering.

Ungefär 70 procent av de som svarade på förfrågan var intresserade av elektronisk rapportering. Största delen tyckte att elektronisk rapportering minskar tiden som används för myndighetsrapportering och ökar stiftelsernas öppenhet.

De största anledningarna till bekymmer var den tid som ska användas för rapportering, nya system och de ändringar som myndigheterna ständigt gör i anmälningsprocessen. I synnerhet mindre stiftelser var oroliga över att mer resurser krävs för elektronisk rapportering.

Vi skickade vår förfrågan till alla de 1154 stiftelser som har lämnat sin e-postadress till stiftelseregistret. Sammanlagt 514 stiftelser svarade.

Vi kommer att använda resultaten som stöd i arbetet att utveckla vår verksamhet och våra tjänster.

Elektroniska årsrapporter har varit ett pilotprojekt

Vi har också testat hur inlämning av årsrapporter i IXBRL-format fungerar i ett pilotprojekt som inleddes 2020. De stiftelser som deltog i pilotprojektet upprättade ett bokslut i strukturerad form för räkenskapsperioden som gick ut 2019 och lämnade in det via vårt gränssnitt.

Stiftelserna i pilotprojektet var Koneen Säätiö sr, Suomen Kulttuurirahasto sr och Vappu Uuspään Säätiö sr.

Ytterligare information

Läs mer om stiftelsernas elektroniska årsrapport på prh.fi.

Läs mer om XBRL-språk på webbplatsen för Finlands XBRL konsortium (på finska).

Utskriftsversion
Uppdaterad 01.10.2021