Företag med varumärken är starkare i snitt

Tidningen Luottolista som företaget Asiakastieto publicerar har kommit fram till att kreditvärderingen för företag som innehar varumärken är klart högre än för företag i genomsnitt.

Varumärke är ett sätt att skydda företagens rättigheter och att skilja sig från konkurrenter. Det är främst avsett att användas i näringsverksamhet, men lika bra kan en privatperson söka och inneha ett varumärke.

Enligt Suomen Asiakastieto Oy:s databas har omkring 11 200 företag varumärken och deras sammanlagda omsättning är enligt de senaste bokslutsuppgifterna ungefär 191 miljarder euro. 63 procent av dessa innehar endast ett varumärke, men i synnerhet stora företag har använt märken för att skydda en stor del av sina produkter eller tjänster. Mer än 300 varumärken har företag som Valio (386), Orion (336) och Veikkaus (335). Anskaffningen av varumärken tyder på välplanerad affärsverksamhet där företagets syfte är att skydda sina rättigheter.


Största delen av de företag som innehar varumärken är aktiebolag. Det är klart att varumärken inte påverkar företagens kreditvärdering, men enligt Luottolistas redogörelse är värderingen av företag som innehar varumärken typiskt starkare än andras. Cirka 15 procent av alla aktiva företag värderas som starka (AAA eller AA+). Motsvarande andel hos varumärkesföretag är däremot över dubbelt så stor, dvs. 32 procent. I den starkaste AAA-klassen är skillnaden mest påfallande. Skillnaden kan delvis förklaras med att företag som skaffar sig mest varumärken är i regel stora och medelstora, och deras värderingar är naturligt starkare än de allra minsta företagens. Mer än en tredjedel av de företag som innehar varumärken har en omsättning på minst en miljon euro.

I de svagaste kreditbetygsklasserna motsvarar den proportionella andelen av varumärkesinnehavare ungefär hela landets företagsbestånd. Regionalt finns det största antalet varumärkesföretag i Nyland, där hälften av alla företagen har sina huvudkontor.

Stark och trygg partner

Vad innebär kreditbetyget stark eller svag? Betyget förutspår helt enkelt hur sannolik en betalningsstörning eller en konkurs är på kort eller lång sikt. Till exempel mer än hälften av företagen i den svagaste C-klassen får en anteckning om betalningsstörning inom ett år, medan risken bland de AAA-värderade är närmast noll.

Asiakastietos 7-stegiga värderingsmall Rating Alfa beaktar och kombinerar information bland annat om ekonomi, verksamhet, betalningssätt och ansvarspersoner. Det är därmed möjligt att dra större slutsatser om företagens förmåga att svara för sina förbindelser. Online-värderingsrapporten i realtid används i officiella upphandlingar för att redogöra för den ekonomiska funktionsförmågan hos företag som deltar i konkurrensutsättningar.

Ytterligare information om värderingar finns på: https://www.asiakastieto.fi/web/fi/palvelut-yrityksille/tarkista-ennen-kaupantekoa/luottotiedot-ja-luokitukset.html (på finska)


Ville Kauppi
Chefredaktör, Tidningen Luottolista

Asiakastieto Group är ett av de ledande företagen i Norden som erbjuder digitala informationstjänster för företag och konsumenter. Koncernens produkter och tjänster används framför allt inom riskhantering, ekonomiförvaltning, beslutsfattande samt försäljning och marknadsföring.Utskriftsversion
Uppdaterad 10.09.2018