PRS arbetar globalt

Patent- och registerstyrelsen (PRS) deltar aktivt i den internationella verksamheten inom sitt eget område och följer intensivt dess utveckling. Finland har anslutit sig till flera immaterialrättsliga konventioner och organisationer som gäller PRS. I handelsregisterärenden har i synnerhet det europeiska samarbetet ökat betydligt på sista tiden.

PRS samarbetspartners omfattar

Utskriftsversion
Uppdaterad 19.07.2021