Ledningsgruppen

Generaldirektör Antti Riivari är ordförande och överdirektör Eero Mantere är vice ordförande.

Ordinarie ledamöter

 • Liisa Räsänen, direktör
 • Jorma Hanski, direktör
 • Riikka Harjula, direktör
 • Anna Lauttamus-Kauppila, direktör
 • Sari Kuisma-Kari, ICT-utvecklingsdirektör
 • Pekka Heikkinen, ekonomichef
 • Nina Haavisto, personalchef
 • Sakari Karstu, teknisk chef

Suppleanter

 • Lalli Knuutila, registerchef (Räsänen)
 • Jani Päiväsaari, byråchef (Hanski)
 • Maria Koivusalo, chef (Harjula)
 • Kirsi Lahtinen, chef för kundservice och informationstjänster (Lauttamus-Kauppila)

Generaldirektörens sekreterare Tuula Hirvonen är sekreterare för ledningsgruppen.

PRS arbetsordning (på finska).

Utskriftsversion
Uppdaterad 30.01.2019