Ledningsgruppen

Ordförande

Generaldirektör Antti Riivari är ordförande.

Vice ordförande

Överdirektör Eero Mantere är vice ordförande.

Ordinarie ledamöter

 • Jorma Hanski, direktör
 • Lalli Knuutila, direktör
 • Anna Lauttamus-Kauppila, direktör
 • Sari Kuisma-Kari, ICT-utvecklingsdirektör
 • Riikka Harjula, controller
 • Pekka Heikkinen, ekonomichef
 • Nina Haavisto, personalchef
 • Sakari Karstu, teknisk chef

Suppleanter

 • Terhi Maijala, chef för enheten (Knuutila)
 • Jani Päiväsaari, byråchef (Hanski)
 • Kirsi Lahtinen, chef för kundservice och informationstjänster (Lauttamus-Kauppila)

Ledningens assistent Lea-Ulla Hakola är sekreterare för ledningsgruppen.

PRS arbetsordning (på finska).

Utskriftsversion
Uppdaterad 02.01.2023