Statistik

Vi publicerar statistik om våra registreringar och vårt verksamhetsområde. I tabellen nedan ser du vår statistik och när den publiceras.

Vi publicerar också meddelanden om vår statistik.
Du hittar våra statistikmeddelanden på sidan Aktuellt.

Statistik från handelsregistret Publiceras
Antal företag i handelsregistret I januari
Inkomna handelsregisterärenden I januari
Registrerade handelsregisterärenden I januari
Registrerade nya företag efter företagsform I januari
Gå till statistik från handelsregistret.
Statistik från föreningsregistret och registret över religionssamfund Publiceras
Antal föreningar och religionssamfund I december
Inkomna ärenden som gäller föreningsregistret och registret över religionssamfund I december
Avgjorda ärenden som gäller föreningsregistret och registret över religionssamfund I december
Registrerade nya föreningar och religionssamfund I december
Användning av e-tjänster I december
Gå till statistik från föreningsregistret och registret över religionssamfund.
Varumärkesstatistik Publiceras
Nationella ansökningar samt internationella registreringar där Finland är designerat Varje månad
Handläggningsstatistik I januari
Klasstatistik I januari
Landstatistik I januari
Gå till varumärkesstatistik.
Mönsterrättsstatistik Publiceras
Ansökningar om registrering av mönster (design) och sökta mönster Varje månad
Internationella mönsterregistreringar (designregistreringar) där Finland är designerat samt antalet mönster i dem Varje månad
Handläggningsstatistik I januari
Klasstatistik I januari
Gå till mönsterrättsstatistik.
Patentstatistik Publiceras
Patentansökningar Varje månad
Patent beviljade av Patent- och registerstyrelsen (PRS) I januari
Inhemska företag med största antalet ansökningar I januari
Årsstatistik I januari
Europeiska patent validerade i Finland Varje månad
Ansökningar teknikområdesvis I mars
Företag och privatpersoner som sökande I januari
Gå till patentstatistik.
Nyttighetsmodellstatistik Publiceras
Nyttighetsmodellansökningar i Finland
I januari
Gå till nyttighetsmodellstatistik.
Utskriftsversion
Uppdaterad 25.05.2020