Gå direkt till innehållet
Valikko

Tillgänglighetsutlåtande: Informationstjänst för mönsterrätt

Patent- och registerstyrelsen (PRS) har som mål att säkerställa tillgängligheten av informationstjänsten för mönsterrätt enligt de krav som lagen ställer (lagen om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019Öppnas i en ny flik). PRS arbetar ständigt med att förbättra tjänstens tillgänglighet. Vi uppdaterar det här utlåtandet vid behov.

Beredningen av det här tillgänglighetsutlåtandet

Det här utlåtandet bereddes den 7 augusti 2020.

Utlåtandet baserar sig på:

 • en bedömning utförd av en tredje part (Eficode Oy) om att webbplatsen uppfyller kraven i direktiv (EU) 2016/2102 och
 • PRS egen uppskattning av att största delen av de brister den tredje parten hittade i sin bedömning har korrigerats enligt anvisningarna från den tredje parten.

Hur tillgänglig är tjänsten?

Den här e-tjänsten uppfyller i huvudsak de krav som lagen ställer (lagen om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019Öppnas i en ny flik). De bilder som ingår i mönsterrätterna är ändå inte tillgängliga på grund av deras natur. Övriga brister i tillgängligheten anges nedan.

Icke tillgängligt innehåll

Funktionerna nedan uppfyller ännu inte tillgänglighetskraven, men vi utreder hur vi kan korrigera bristerna och gör korrigeringar i samband med vidareutveckling av tjänsten:

 1. (WCAG 1.1.1. 1.3.1) Det är svårt att använda sökresultatfiltervyn med en skärmläsare.
 2. (WCAG 1.3.1) I vissa ställen motsvarar det automatiska genomförandet inte sidans visuella layout. Innehållet som är visuellt i tabellform har inte markerats på ett lämpligt sätt.
 3. (WCAG 1.1.1) En del av bilderna saknar textalternativ (alt-texter).
 4. (WCAG 1.4.3) Det finns brister i färgkontraster.
 5. (WCAG 3.1.2) Det innehåll som är skrivet på något annat språk än det som har valts för användargränssnittet har inte till alla delar markerats automatiskt.
 6. (WCAG 2.4.2) Vissa sidor har inte unika titlar och de innehåller inte tjänstens namn.
 7. (WCAG 1.3.1) De olika nivåerna av html-rubrikelement har inte till alla delar använts på ett logiskt sätt.
 8. (WCAG 4.1.2) Den aktiva ikonen har inte markerats vare sig i koden eller visuellt i ikoner som väljer olika sökresultatvyer.
 9. (WCAG 2.4.7, 2.2.1) De färger som används för att visa vilket element i tjänstens sidhuvud som är aktivt är inte tillräckligt synliga.
 10. Det är svårt att använda datumväljaren med en skärmläsare och med ett tangentbord.
 11. Flytande fönster (popovers): Aria-describedby fungerar inte som förväntat.

Hur kan jag ge feedback om brister i tillgängligheten?

Om du upptäcker brister i tillgängligheten på vår webbplats prh.fi, ge först feedback till oss på PRS. Det kan ta upp till 14 dagar att få ett svar. PRS feedbackgrupp svarar för handläggningen av feedbacken. Gå till blanketten för att lämna feedback om brister i tillgängligheten på prh.fi.

Om du inte är nöjd med svaret du får från PRS eller om du inte får ett svar alls inom 14 dagar, kan du lämna in en anmälan till Regionförvaltningsverket (RFV) i Södra Finland, som ansvarar för tillgänglighetstillsyn. Webbplatsen för RFV i Södra Finland ger mer information om hur du kan lämna in anmälan och hur ärendet handläggs.Öppnas i en ny flik

Kontaktinformation för Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillgänglighetskrav.fiÖppnas i en ny flik
webbtillganglighet(at)rfv.fi
Telefonväxel 0295 016 000

Utskriftsversion Uppdaterad 17.12.2020