Gå direkt till innehållet
Meny

Tillgänglighetsutlåtande: Sökning av revisor

Patent- och registerstyrelsen (PRS) arbetar kontinuerligt för att förbättra tjänstens tillgänglighet. Vi uppdaterar det här utlåtandet allteftersom brister korrigeras.

PRS åtar sig att göra tjänsten Revisorssök tillgänglig i enlighet med lagen (lag om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019Öppnas i en ny flik).

Beredningen av tillgänglighetsutlåtandet

Det här utlåtandet bereddes den 17 mars 2021. Utlåtandet baserar sig på en bedömning utförd av en tredje part.

Hur tillgänglig är tjänsten?

Den här e-tjänsten är delvis förenlig med den ovannämnda lagen (lag om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019Öppnas i en ny flik). Nedan anges de delar av innehållet som inte uppfyller kraven.

Icke tillgängligt innehåll

Innehållet nedan är inte tillgängligt på grund av bristande förenlighet med lagen om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019.

Följande innehåll eller funktioner är ännu inte förenliga med kraven (enligt WCAG-kriterierna), men bristerna kommer att korrigeras:

 1. (WCAG 1.1.1) Logotyplänken "PRH" anger inte tydligt vart länken går.
 2. (WCAG 1.3.1) Alla rubriker har inte märks upp i koden på rubriknivå.
 3. (WCAG 1.3.1) Alla aktiva element har inte förutom genom visuell framhävning angetts i koden.
 4. (WCAG 1.3.1) Den synliga rubriken för formulärfältet har inte kopplats till det i koden, och skärmläsare läser inte rubriken vid fokusering till den.
 5. (WCAG 1.3.1, 1.4.10) Tjänsten skalas inte ordentligt utan scrollning i två riktningar på en 320 pixlar bred och 256 pixlar hög skärm.
 6. (WCAG 1.3.1, 2.4.1) Sidhuvudet i tjänsten har inte angetts i koden som eget område.
 7. (WCAG 1.3.1, 3.3.2) Anvisningen för sökfältet kommer efter sökknappen i läsordningen. Då händer det lätt att skärmläsare inte märker den.
 8. (WCAG 1.3.1, 3.3.2, 4.1.2) Alla element på sidan har inte angetts i koden på korrekt sätt.
 9. (WCAG 1.4.3) Kontrasterna mellan text och bakgrund är bristfälliga.
 10. (WCAG 1.4.11) Kryssrutorna skiljs inte genom tillräcklig kontrast från sin bakgrund på den ljusblåa bakgrunden.
 11. (WCAG 2.1.1) Man kan inte alls hantera filterknapparna med tabulator på tangentbordet. Det går därmed inte att hantera dem enbart med tangentbordet.
 12. (WCAG 2.4.3, 4.1.3) När funktionerna används med en mobil skärmläsare, flyttas fokus alltid till början av sidan, och skärmläsare får inte kännedom om funktionerna.
 13. (WCAG 2.4.4) I länkarna "www.prh.fi" och "Dataskyddsbeskrivning" i sidfoten har det inte angetts att de öppnar i nya flikar.
 14. (WCAG 2.4.7) Knapparna Sök och Rensa saknar synlig fokusindikator för tangentbord.
 15. (WCAG 3.1.1, 3.1.2) Tjänsten och språklänkarna har inget språkattribut i koden.
 16. (WCAG 4.1.1) Det finns brister i kvaliteten på HTML-koden.
 17. (WCAG 4.1.3) Vid sökning eller rensning får skärmläsare inget meddelande.
 18. (Tillgänglighet i allmänhet) I tjänsten finns det ingen snabblänk (skip link) direkt till innehållet.
 19. (WCAG 3.1.4, 3.1.5 AAA, tillgänglighet i allmänhet) Revisorsklasserna (förkortningar) har inte förklarats i tjänsten.

PRS åtar sig att korrigera det icke tillgängliga innehållet så att det blir tillgängligt senast i slutet av 2022.

Hur kan jag ge feedback om brister i tillgängligheten?

Om du upptäcker brister i tillgängligheten, ge först feedback till oss på PRS. Det kan ta upp till 14 dagar att få ett svar. PRS feedbackgrupp svarar för behandlingen av feedback. Gå till blanketten för att lämna feedback om brister i tillgänglighetenÖppnas i en ny flik.

Om du inte är nöjd med svaret du får från PRS eller om du inte får något svar alls inom 14 dagar, kan du lämna in en anmälan till Regionförvaltningsverket (RFV) i Södra Finland, som ansvarar för tillgänglighetstillsyn. Webbplatsen för RFV i Södra Finland ger mer information om hur du kan lämna in anmälan och hur ärendet handläggsÖppnas i en ny flik.

Kontaktinformation för Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillgänglighetskrav.fi Öppnas i en ny flik
webbtillganglighet(at)rfv.fi
Telefonväxel 0295 016 000

Utskriftsversion Uppdaterad 15.04.2021