Tillgänglighetsutlåtande: Tidsbokningstjänst

Patent- och registerstyrelsen (PRS) arbetar kontinuerligt för att förbättra tjänstens tillgänglighet. Vi uppdaterar det här utlåtandet allteftersom brister korrigeras.

PRS åtar sig att göra tidsbokningstjänsten tillgänglig i enlighet med lagen (lag om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019

Ulkoinen sivusto, avautuu uuteen välilehteen
).

Beredningen av tillgänglighetsutlåtandet

Det här utlåtandet bereddes den 14 mars 2022. Utlåtandet baserar sig på

  • en bedömning utförd av en tredje part
  • PRS egen uppskattning av att de brister den tredje parten hittade i sin bedömning har korrigerats enligt anvisningarna från den tredje parten.
Utlåtandet sågs senast över den 3 maj 2022.

Hur tillgänglig är tjänsten?

Tidsbokningstjänsten är förenlig med den ovannämnda lagen (lag om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019).

Hur kan jag ge feedback om brister i tillgängligheten?

Om du upptäcker brister i tillgängligheten, ge först feedback till oss på PRS. Det kan ta upp till 14 dagar att få ett svar. PRS feedbackgrupp svarar för behandlingen av feedback. Gå till blanketten för att lämna feedback om brister i tillgängligheten.

Om du inte är nöjd med svaret du får från PRS eller om du inte får något svar alls inom 14 dagar, kan du lämna in en anmälan till Regionförvaltningsverket (RFV) i Södra Finland, som ansvarar för tillgänglighetstillsyn. Webbplatsen för RFV i Södra Finland ger mer information om hur du kan lämna in anmälan och hur ärendet handläggs.

Kontaktinformation för Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
tillgänglighetskrav.fi
webbtillganglighet(at)rfv.fi
Telefonväxel 0295 016 000

Utskriftsversion
Uppdaterad 03.05.2022