Tillgänglighetsutlåtande: Anmälningar, ansökningar och begäranden om rättelse som lämnas in på webblanketter

Patent- och registerstyrelsen (PRS) arbetar kontinuerligt för att förbättra tjänstens tillgänglighet. Vi uppdaterar det här utlåtandet allteftersom brister korrigeras.

PRS åtar sig att göra de anmälningar, ansökningar och begäranden om rättelse som lämnas in på webblanketter tillgängliga i enlighet med lagen (lagen om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019
Ulkoinen sivusto, avautuu uuteen välilehteen
).

Beredningen av tillgänglighetsutlåtandet

Det här utlåtandet bereddes den 8 juli 2022.

Utlåtandet baserar sig på
 • en bedömning utförd av en tredje part
 • PRS egen uppskattning av att de brister den tredje parten hittade i sin bedömning har korrigerats enligt anvisningarna från den tredje parten.
Utlåtandet sågs senast över den 7 november 2022.

Hur tillgänglig är tjänsten?

Den här e-tjänsten är delvis förenlig med den ovannämnda lagen (lagen om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019). Nedan anges de delar av innehållet som inte uppfyller kraven.

Icke tillgängligt innehåll i handelsregistrets webblanketter och blanketter för begäran om rättelse (EU:s dataskyddsförordning)

För tillfället finns det inget icke tillgängligt innehåll i handelsregistrets webblanketter och blanketter för begäran om rättelse (enligt EU:s dataskyddsförordning).

Icke tillgängligt innehåll i kontaktblanketter för föreningar

 1. (WCAG 1.3.1) Mellanrubrikerna på blanketterna har inte specificerats som rubriker i koden.
 2. (WCAG 1.3.1) Etiketter och fält har i onödan kopplats med hjälp av en group-roll.
 3. (WCAG 1.3.1) Anvisningar för fälten har inte kopplats till fälten i koden.
 4. (WCAG 1.3.2) Läsordningen för elementen motsvarar inte alltid deras visuella ordning.
 5. (WCAG 1.3.2) Fokus förflyttas inte i koden till det första felaktiga fältet. Texterna i felmeddelanden har alert-rollspecifikationer.
 6. (WCAG 1.3.5) Syften för formulärfält har inte specificerats med relevanta autocomplete-attribut.
 7. (WCAG 1.4.1) Kontrasten mellan länktext och brödtext är inte tillräcklig. Kontrasten mellan fältkanterna och bakgrunden är inte tillräcklig.
 8. (WCAG 2.4.1) Snabblänken (skip link) förflyttar fokus till PRS logotyp och inte till början av innehållet på sidan.
 9. (WCAG 2.4.2) Title-attributen för sidorna är inte tydliga.
 10. (WCAG 2.4.4, 2.5.3) Länkar har störande aria-label-attribut.
 11. (WCAG 3.1.2) Språket i texten har inte alltid specificerats med hjälp av lang-attribut.
 12. (WCAG 4.1.3, 2.4.3) Flera problem i att lägga till bilagor. Inget meddelande fås med skärmläsaren om att bland annat ett nytt filelement har lagts till eller tagits bort. Fokus stannar i ett ospecificerat ställe efter borttagning.
Bristerna i tillgängligheten har lämnats över till tjänsteleverantören för behandling och väntar på åtgärder. PRS åtar sig att korrigera blanketterna så att de blir tillgängliga under 2023.

Hur kan jag ge feedback om brister i tillgängligheten?

Om du upptäcker brister i tillgängligheten, ge först feedback till oss på PRS. Det kan ta upp till 14 dagar att få ett svar. PRS feedbackgrupp svarar för behandlingen av feedback. Gå till blanketten för att lämna feedback om brister i tillgängligheten.

Om du inte är nöjd med svaret du får från PRS eller om du inte får något svar alls inom 14 dagar, kan du lämna in en anmälan till Regionförvaltningsverket (RFV) i Södra Finland, som ansvarar för tillgänglighetstillsyn. Webbplatsen för RFV i Södra Finland ger mer information om hur du kan lämna in anmälan och hur ärendet handläggs.

Kontaktinformation för Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillgänglighetskrav.fi
webbtillganglighet(at)rfv.fi
telefonväxel 0295 016 000
Utskriftsversion
Uppdaterad 28.11.2022