Information snabbt och enkelt

Våra informationstjänster ger dig information snabbt och enkelt. Våra avgiftsfria informationstjänster kan du använda direkt men för de avgiftsbelagda informationstjänsterna behöver du ett avtal, en användaridentifikation e.d.

Informationstjänsterna grupperas på följande sätt enligt område:

Biblioteket

  • en bokdatabas med böcker och tidningar fr.o.m. 1990 som tillhandahålls av vårt specialbibliotek för industriell äganderätt

Föreningar

Företagsinteckningar

Handelsregistret

Patent och nyttighetsmodeller

  • PatInfo-registret: de centrala uppgifterna om finländska patent- och nyttighetsmodellansökningar
  • FI-EP-registret (på finska och engelska): de centrala uppgifterna om europapatent som gäller i Finland
  • patentpublikationsdatabasen Espacenet: patentpublikationer från hela världen
  • publikationsservern: översättningar av europapatent (översättningar som ges in då europapatent valideras i Finland) fr.o.m. maj 2007, beviljade finländska patent fr.o.m. januari 2009 och registrerade finländska nyttighetsmodeller fr.o.m. februari 2009 (på engelska)
  • PATE: identifieringsuppgifter för patent beviljade av PRS 1842-1970 (kompletterar PatInfo-registret) (på finska)
  • avgiftstjänsten: information om betalningarna för patent- och nyttighetsmodellansökningar, patent, registrerade nyttighetsmodeller och europapatent validerade i Finland (på finska)

Revision

Stiftelser

Varumärken och mönster

Välkommen att använda våra informationstjänster!

Utskriftsversion
Uppdaterad 20.06.2018