Specialbiblioteket och läsesalen

Kom till biblioteket

  • om du söker en företagsidé
  • om du undrar om din uppfinning redan är känd någonstans i världen
  • om du bara vill veta om teknikens historia eller patenteringsprocedurer på olika håll i världen

Biblioteket ligger i Helsingfors, Sörnäs strandväg 13 C.

Våra samlingar omfattar

  • över 60 miljoner i Espacenet
  • 12 miljoner på cd-rom -skivor
  • alla tillgängliga i läsesalen
  • 25.000 böcker i specialbiblioteket över de industriella rättigheterna, handels- och bolagsrätten, olika tekniska områden, patentering, varumärken, mönsterrätt, nyttighetsmodeller, föreningar och stiftelser
  • patenttidningar och de mest betydande industrirättsliga tidskrifterna

Biblioteket har delats upp i två enheter som stöder varandra: patentsamlingen och specialbiblioteket, som i ämbetsverken på området brukar kallas non-patent library.

Utskriftsversion
Uppdaterad 26.06.2019