Bibliotekets prislista

Kopierings- och expeditionsavgifter


Papperskopior ur våra egna samlingar, per publikation Pris euro
Pris euro inkl. moms 23%1 - 10 sidor 6,70 € 8,24 €
över 10 sidor, per sida 0,70 € 0,86 €
publicerat FI-sammandrag eller enskild sida 0,82 € 1,01 €Kopior sända med telefax, per sida 1,00 € 1,23 €
(+expeditionsavgift av 8,00 euro per publikation)
Självbetjäningskopior i läsesalen / sida 0,40 € 0,50 €Kopieförmedling från utlandet:

grundavgift per land 25,00 € 30,75 €
expeditionsavgift för tjänsten 8,00 € 9,84 €
andra eventuella kostnader
Elektroniska publikationer / utskrifter:

leverans med e-post / finska ansöknings-
dokument / per fil (ca 1 - 50 sidor)
30,00 € 36,90 €
leverans med e-post, per publikation / fil (ca 1 - 50 s.) 4,20 € 5,17 €
leverans på CD/DVD, per publikation 4,20 € 5,17 €
CD/DVD -skiva 4,20 € 5,17 €Obs! Du kan utan avgift spara eller skriva ut publikationer som är tillgängliga i Espacenet och i vår publikationsserver samt inhemska ansökningshandlingar som är tillgängliga i tjänsten PatInfo.

Expeditionsavgifter:

Avgift för leverans med telefax, per publikation 8,00 € 9,84 €
(+ avgift av 1 euro per sida)

Avgift för snabbleverans, per publikation 8,00 € 9,84 €
Leverans- och behandlingskostnader till adresser utanför Finland 17,00 € 20,91 €
Postavgiften debiteras
Informationstjänster

Informationssökningar Pris euro
Pris euro inkl. moms 22%
Litteratursökningar

Grundavgift 70,00 € 86,10 €
Arbete / timme 70,00 € 86,10 €
Namnundersökningar

Grundavgift / namn 70,00 € 86,10 €
Arbete / timme 70,00 € 86,10 €
Patentfamilj- och legal statussökningar

Grundavgift 70,00 € 86,10 €
Arbete / timme 70,00 € 86,10 €
Varumärkesinformationssökningar

Grundavgift 70,00 € 86,10 €
Arbete / timme 70,00 € 86,10 €
Andra informationssökningar

Grundavgift 70,00 € 86,10 €
Arbete / timme 70,00 € 86,10 €
Uppföljningar och bevakningar

på basis av anbud

Databaskonstnader läggs på priserna.

Expeditionsavgift 8,00 € 9,84 €
Leverans- och behandlings-
kostnader till adresser
utanför Finland

17,00 €

20,91 €
Utskriftsversion
Uppdaterad 08.10.2013