Samlingarna

Samlingen av patentpublikationer i pappersform innehåller finska och nordiska publikationer. Pappersdokument och miljoner cd-rom-dokument förvaras i ämbetshusets arkivutrymmen och i jukeboxar. Pappersdokumenten är fortfarande omtyckta eftersom de är lätta att bläddra i, även om många patentsökanden och uppfinnare söker information i Internetdatabaser och på cd-rom-arbetsstationerna i läsesalen.

  • 12 miljoner på CD-ROM -skivor
  • över 80 miljoner patenpublikationer från över 40 länder på Espacenet
  • 20 000 böcker i specialbiblioteket över ämnen industriella rättigheter, handels- och bolagsrätt, olika tekniska områden, patentering, varumärken, mönsterrätt, nyttighetsmodeller, föreningar och stiftelser
  • patenttidningar och de mest betydande industrirättsliga tidskrifterna

Tidsenligt specialbibliotek

Våra samlingar omfattar olika slags verk om de industriella rättigheterna (patent, varumärken, mönster), bolagsrätten, föreningar och stiftelser samt dessutom flera industrirättsliga organisationers egna publikationer.

Tekniska handböcker, lagböcker och fackordböcker är bland de flitigast använda verken i vårt specialbibliotek. Gamla uppslagsverk har fortfarande efterfrågan trots att utbudet av Internetbaserade tjänster hela tiden ökar.

Vi håller samlingarna à jour genom att uppdatera uppgifterna med jämna mellanrum. Vi följer den industrirättsliga lagstiftningen utom i Finland också i Norden och inom EU. Alla böcker och periodiska skrifter katalogiseras i vår KITInet-databas.

De flesta av våra kunder studerar uppfinningar och innovationer, men vi utvecklar ständigt våra tjänster också med tanke på dem som tänker på att starta ett eget företag eller söker en lämplig företagsidé.

Utskriftsversion
Uppdaterad 14.08.2014