CD-samlingen av finska patent – FI ESPACE®

Espace FI –patentsamlingen är en av produkterna i Europeiska patentverkets Espace CD-serie. Ett Windows-kompatibelt Mimosa-sökprogram ingår i beställningspriset.

I serien ESPACE FI har utkommit följande publikationer:

- "C" –publikationer innehållande patent som har beviljats enligt den s.k. gamla patentlagen.
Invändningstiden var tre månader från utläggningsskriftens datum.
- Publikationsnumren är mindre än 99 999.

- "B"-publikationer innehållande patent som har beviljats enligt den s.k. nya patentlagen, i vilka invändningstiden är nio månader från patentets beviljande.
- Publikationsnumren börjar från 100 001.

Tillgänglighet

Serien Espace FI CD – publikationer som innehåller nya beviljade patent -
kan beställas för ett år åt gången, varvid priset är 650 euro / år.
Obs! - Till priset tillkommer leveranskostnader och moms 22%.
Nya patent publiceras i Espace FI CD -samlingen fyra gånger om året.

ESPACE FI BACKLOG
- Samlingen som har utkommit retroaktivt omfattar 80 CD-skivor som innehåller finska patent som har beviljats under åren 1975-1999.

Förfrågningar och beställningar

PRS / Patentbiblioteket

Tel: +358 9 6939 5770, +358 9 6939 5202
Fax:+358 9 6939 5601

E-post: copyserv [at] prh.fi

Utskriftsversion
Uppdaterad 08.10.2013