Patentpublikationer

Patent- och registerstyrelsens (PRS) samling av patentpublikationer, som omfattar tusentals nordiska publikationer, kan studeras i PRS läsesal.

Vår cd-romsamling omfattar även databaser med varumärkesregistreringar.

Studering på egen hand

I läsesalen finns arbetsstationer för sökning i patentdatabaser på Internet.

För utredning av uppfinningens patentklassificering har i läsesalen samlats klassningsböcker, uppslagsverk och cd-skivor. Vår personal hjälper i användningen av dem. Du kan på förhand beställa dokument, t.ex. inhemska patentansökningar, till läsesalen. Våra rådgivningsingenjörer hjälper dig vid behov i att placera en uppfinning i rätt patentklass.

Lånbeställningar till läsesalen:
Telefon: (09) 6939 5202
Telefax: (09) 6939 5601

De nyaste finska patentansökningarna och nyttighetsmodellregistreringarna

Efter att en finsk patentansökan har blivit offentlig 18 månader från ansökningsdagen är handlingarna jämte beskrivning av uppfinningen tillgängliga i läsesalen på PRS bibliotek. Vilka patentansökningar och nyttighetsmodeller som har blivit offentliga får du veta i Patenttidningen eller PatInfo-registret, som innehåller patent- och nyttighetsmodellansökningarnas identifikations- och behandlingsuppgifter.

Utskriftsversion
Uppdaterad 14.08.2014