Läsesals- och bibliotekstjänster

Alla patentpublikationer som finns i Patent- och registerstyrelsens samlingar kan studeras i läsesalen. Patentpublikationer inom ett visst tekniskt område och även sådana inhemska ansökningar som inte är hemliga kan redan på förhand beställas till påseende.

För utredning av vilken patentklass en uppfinning hör till finns i biblioteket klassificeringsguider och sökordsregister. I läsesalen kan man också bekanta sig med de i specialbibliotekets samlingar ingående periodiska skrifterna och handböckerna.

Förbindelserna till internationella patentdatabaser via det Europeiska patentverket står utan avgift till kundernas förfogande. På arbetsstationerna kan man också göra sökningar i våra egna databaser

Kopietjänsten

Publikationerna kan kopieras i läsesalen eller beställas per telefon, post, fax eller e-post. Kopiorna kan fås i önskad form på papper eller via e-post som pdf-filer. Även specialbiblioteket levererar kopior av artiklar och lånar ut böcker ur sina egna samlingar.

Obs! Det är också möjligt att lagra och skriva ut hela publikationer avgiftsfritt på en gång i Espacenet.

Leveranstider

Kopior av publikationer som finns i vår egna samlingar förmedlas som normal leverans med några dagars leveranstid. Kopior kan skickas som snabbleverans genom fax, e-post eller post samma dag som biblioteket får beställningen.

På uppdrag förmedlar vi kopior av patentpublikationer och andra patentdokument också från utländska samlingar.

PatentdatabaserBeställning av kopior ur patentdokument

Prislista

Utskriftsversion
Uppdaterad 08.10.2013