Informationstjänster

Vårt bibliotek erbjuder kompetenta informationstjänster för patent- och varumärkesgranskningar.

Vi reder ut

  • är ett internationellt patent eller varumärke i kraft?
  • vad patenteras av konkurrenterna och var?

Vi utför också

  • patentfamiljsökningar
  • statusförfrågningar direkt från andra länder
  • informationssökningar i online-varumärkesdatabaser
  • namngranskningar

Vi använder de bästa industrirättsliga, tekniska, ekonomiska och juridiska databaserna. Våra informationstjänster är avgiftsbelagda.

På Internet kan du söka gratis i patentdatabaser i olika länder. På vår länklista finns webbadresser på utländska tjänster som man kommer åt antingen mot avgift eller gratis.

Beställning av informationstjänster

Prislista

Utskriftsversion
Uppdaterad 26.06.2019