Databaser

Patent- och registerstyrelsens egna databaser kan fritt bläddras i via hemdator eller på läsesalens och specialbibliotekets arbetsstationer. Vår personal hjälper i användningen av programmen.

Bibliotekets cd-samling

KITInet är specialbibliotekets bokdatabas som innehåller alla böcker och tidningar som biblioteket har införskaffat fr.o.m. 1990.

Patinfo -registret innehåller grunduppgifter om finska patentansökningar och patent, såsom identifikations- och statusuppgifter fr.o.m. år 1960 och om nyttighetsmodeller fr.o.m. 1992. Registret uppdateras en gång i veckan.

FI-EP -registret innehåller grunduppgifter om de Europapatent som är i kraft i Finland allt sedan 1997. Databasen uppdateras två gånger per månad.

Espacenet är ett patentinformationsnät som är gemensamt för Europeiska patentorganisationen och dess 20 medlemsländer inklusive Finland. Tjänstens globala nivå omfattar 30 miljoner patentpublikationer från de viktigaste industrialiserade länderna sedan 1920.

Varumärkesdatabasen omfattar grunduppgifter om anhängiga varumärkesansökningar och de registreringar som är i kraft i Finland.

Mönsterdatabasen utgörs av grunduppgifter och bilder av inhemska inlämnade ansökningar om registrering av mönster, giltiga mönsterregistreringar och avregistrerade mönster. Tjänsten uppdateras en gång i månaden.

Informationstjänsten FODS , eller företags- och organisationsdatasystemet, innehåller finska företags kontakt- och identifikationsuppgifter. Den baserar sig på skatteförvaltningens, handelsregistrets och stiftelseregistrets gemensamma FO-nummer.

Föreningsnätet är en tjänst som omfattar grunduppgifter om föreningar som har registrerats i Finland. Databasen uppdateras vardagar.

Internet erbjuder ett stort antal olika sätt att utan avgift söka på patentinformation. På vår länklista har våra erfarna informatiker samlat ett antal patentdatabaser som är värda att pröva.

Utskriftsversion
Uppdaterad 20.06.2018