KITInet – bokdatabas på webben

Genom KITInet får du enkelt och snabbt veta t.ex.

  • om en viss bok eller seriell publikation finns i bibliotekets samlingar
  • hurdana verk om ett visst ämne finns i våra samlingar
  • huruvida en bok kan lånas eller är utlånad; en utlånad boks förfallodag och ev. reserveringar
  • vilka publikationer har införskaffats under de fyra närmaste veckorna

Innehåll

I publikationsdatabasen har katalogiserats specialbibliotekets böcker och seriella publikationer. Informationen innehåller publikationernas referensuppgifter, dvs. författare, titel, publikationsdatum och några sakord som beskriver publikationens centrala innehåll.

KITInet innehåller för närvarande ca 5000 titlar. Databasen har upprätthållits sedan 1990.

Om en publikation är fritt tillgänglig på Internet, kan du direkt läsa den elektroniska versionen genom att klicka på länken.

Pris

Avgiftsfri

Driftberedskap

Dygnet runt

Uppdatering

Minst en gång varje arbetsdag

Ytterligare information

Uppgiften om var en bok är placerad får du från biblioteket. Om boken inte lånas ut kan den ändå läsas i läsesalen och även kopieras där.

Specialbiblioteket tel. (09) 6939 5869, (09) 6939 5468

E-post: library@prh.fi

Utskriftsversion
Uppdaterad 26.06.2019