Sökinstruktioner

Alla fält på söksidan kan användas för sökning. Minst ett av följande fält måste ifyllas:

  • fritext – sökmotorn söker ordet i alla referensfält
  • ämnesord – sökordet söks i fältet "ämnesord". Den ämnesordslista som biblioteket använder öppnas via länken.
  • författare – sökordet söks i fältet "författare"
  • titel – sökordet söks i fältet "titel"

När de behövliga sökfälten har ifyllts, klicka på knappen Sök. På resultatlistan kan man studera närmare uppgifter om publikationen genom att klicka på resp. titel. Om publikationen är utlånad eller reserverad, visas också det. Om publikationen kan läsas gratis på webben, visas länken till webbversionen.

Några tips:

  • trunkeringstecknet är *
  • med hjälp av de booleanska operatorerna JA (och), TAI (eller), EI (inte) kan sökvillkoren kombineras och sökningen begränsas
  • ämnesordslistan öppnas genom att man på söksidan klickar på ordet ämnesord

Söksidan

Utskriftsversion
Uppdaterad 08.10.2013