Sköt dina ärenden

Vi har hand om registreringen av företag, stiftelser, föreningar och religionssamfund. Vi granskar och beviljar patent samt registrerar nyttighetsmodeller, varumärken och mönster, dvs. design. Vi godkänner revisorer och svarar för tillsynen över dem.

Vi har ett stort utbud av tjänster på nätet, men du kan också lämna in din ansökan eller anmälan på våra pappersblanketter. Om du lämnar in en pappersblankett, är handläggningstiden i vanliga fall längre och avgiften högre än om du lämnar in din anmälan eller ansökan på nätet.

I menyn till vänster hittar du information om hur du lämnar in en ansökan eller anmälan, hur du följer handläggningen och ändrar uppgifter. Du kan också överklaga våra beslut eller anföra förvaltningsklagan.

Välkommen att använda våra tjänster!

Utskriftsversion
Uppdaterad 25.04.2017