Ändra uppgifter

På den här sidan hittar du information om hur du anmäler ändringar till Patent- och registerstyrelsen (PRS).

  Anmälan till handelsregistret

  Du kan anmäla ändringar i företagets adress- och kontaktuppgifter i PRS och Skatteförvaltningens e-tjänst på ytj.fi eller på pappersblanketter. Gå till e-tjänsten.

  Du kan också anmäla vissa andra ändringar via e-tjänsten på ytj.fi. Observera att du i vissa fall måste lämna in din anmälan på papper. Läs våra anvisningar innan du lämnar in din anmälan:

  Ändringsanmälan till föreningsregistret

  Du kan lämna in din ändringsanmälan elektroniskt till föreningsregistret. Gå till tjänsten. Börja med att identifiera dig i tjänsten Suomi.fi.

  Om styrelseordföranden inte har möjlighet att underteckna ändringsanmälan med sina bankkoder i e-tjänsten, måste anmälan göras på våra blanketter. Gå till blanketterna.

  Vi ger gratis rådgivning om vår registreringspraxis och tillämpningen av föreningslagen men de flesta anmälningar och informationstjänsteprodukter är avgiftsbelagda. Gå till prislistan.

  För mer information kontakta vår kundservice.

  Patent och nyttighetsmodeller

  Om din patent- eller nyttighetsmodellansökan är under behandling hos PRS kan du anmäla ändringar i identifieringsuppgifterna, till exempel i ombudets eller sökandens namn eller adress, genom att skicka e-post till PRS registratur på registratur@prh.fi. Bifoga vid behov en kopia av den handling, med underskrifter, som ändringen grundar sig på. Ange alltid ansökans nummer i din anmälan. Om ändringen gäller flera ansökningar, ge in separata anmälningar för respektive ansökan.

  Anmäl ändringar som gäller beviljade patent eller registrerade nyttighetsmodeller på samma sätt. Observera att du då också måste betala en avgift för den anteckning som görs i patent- eller nyttighetsmodellregistret. Adressändringar kan du göra gratis. Gå till prislistan för patent eller nyttighetsmodeller.

  Kontakta vår rådgivning för mer information.

  I början av ansökningsprocessen kontrollerar vi att alla nödvändiga handlingar är med i ansökan och att ansökningsavgiften är betald. Om det inte är fallet, skickar vi dig ett brev, dvs. ett föreläggande, som du ska besvara inom en viss tid. I ditt svar ska du korrigera de brister som anges i brevet.

  Läs mer om handläggningen av patentansökningar och nyttighetsmodellansökningar vid PRS.

  Ändringsanmälan till varumärkesregistret

  Det är viktigt att du uppdaterar dina registeruppgifter eftersom vi ca 4–6 månader före förfallodagen meddelar den innehavare som har antecknats i registret att varumärkesregistreringen förfaller. Anmäl därför alla ändringar i innehavarens namn, bolagsform, adress eller andra motsvarande omständigheter till varumärkesregistret. Läs mer.

  Ändringsanmälan till företagsinteckningsregistret

  Anmäl ändringar i företagsinteckningar i följande fall:

  • delning av sammanslutningar
  • fusion av sammanslutningar
  • utvidgning av företagsinteckning
  • ändring av förmånsrättsordning
  • omräkning till euro
  • överlåtelse av inteckning på ett övertagande företag
  • inteckningshavarens anmälan om sökande av betalning för fordran
  • fortsättning av näringsverksamhet
  • byte av innehavare av pantskuldebrev

  Läs mer om hur du anmäler ändringar i företagsinteckningar.

  Ändringsanmälan till stiftelseregistret

  Anmäl alla ändringar i stiftelsens organ, postadress och stadgar till stiftelseregistret. Läs mer.

  Ändringsanmälan till registret över religionssamfund

  Läs våra anvisningar för att lämna in anmälan innan du laddar ner blanketterna på din dator.

  För mer information kontakta vår kundservice.

  Utskriftsversion
  Uppdaterad 18.09.2019