Följ handläggningen

På den här sidan hittar du information om hur du kan följa handläggningen av en anmälan eller ansökan.

  Handelsregistret, stiftelseregistret och företagsinteckningar

  Du kan följa handläggningen av anmälningar som har lämnats in av företag eller stiftelser i informationstjänsten Virre med Sökning av anmälningar. Sökningen är gratis men det är avgiftsbelagt att närmare studera uppgifterna i anmälningarna. Gå till Virre.

  Föreningsregistret

  Du kan följa handläggningen av en anmälan som din förening har lämnat in i Föreningsnätet. Gå till tjänsten. Om din elektroniska anmälan inte är färdig, kan du söka fram den med en dokumentkod och komplettera och slutföra din anmälan. Gå till tjänsten.

  Patent och nyttighetsmodeller

  Om du är sökande, skickas alla brev från oss till din adress. Du kan följa handläggningen av andras patent- och nyttighetsmodellansökningar i vår databas PatInfo. Läs mer om PatInfo eller gå till PatInfo.

  Du kan också läsa vår Patenttidning och Nyttighetsmodelltidning för att hålla dig informerad om ensamrätter i Finland. Patenttidningen kommer ut två gånger i månaden och Nyttighetsmodelltidningen en gång i månaden. Gå till Patenttidningen eller Nyttighetsmodelltidningen.

  Varumärken och mönsterrätt

  Du kan följa kungörelserna om varumärken och mönsterskydd (designskydd) i våra tidningar. Varumärkestidningen kommer ut två gånger i månaden, den 15:e och den sista dagen varje månad. Mönsterrättstidningen kommer ut den 15:e varje månad. Om dessa dagar infaller på ett veckoslut eller en helg, flyttas utgivningsdagen till föregående vardag. Gå till tidningarna.

  Religionssamfund

  Du kan följa handläggningen av anmälningar som har lämnats in av religionssamfund i Föreningsnätet.

  Utskriftsversion
  Uppdaterad 25.11.2016