Lämna in ansökan eller anmälan

På den här sidan hittar du information om hur du lämnar in anmälningar och ansökningar.

  Du kan starta aktiebolag elektroniskt i FODS-tjänsten . För övriga företagsformer använder du Patent- och registerstyrelsens (PRS) och Skatteförvaltningens gemensamma blanketter .

  Etableringsanmälan: företag

  Läs våra anvisningar innan du lämnar in din anmälan:

  De flesta handelsregisteranmälningar är avgiftsbelagda. Gå till prislistan.

  För mer information kontakta vår kundservice.

  LEI-nummer

  Ett LEI-nummer är ett internationellt identifieringsnummer (Legal Entity Identifier) för att identifiera samtliga företag och sammanslutningar som använder derivatavtal på finansmarknaden.

  Läs mer om ansökan om LEI-nummer.

  Grundanmälan: föreningar

  Du kan registrera din förening helt på elektronisk väg. Fördelen med e-tjänsten är att behandlingsavgiften är lägre jämfört med anmälningar som lämnas in på papper. Du betalar behandlingsavgiften i samma system.

  Läs våra registreringsanvisningar innan du använder tjänsten.

  Olika typer av hobbyföreningar kan använda vårt elektroniska etableringspaket. Fördelen med paketet är att handläggningen tar högst två veckor från det att vi har fått in anmälan. Gå till tjänsten.

  Om styrelseordföranden inte har möjlighet att underteckna grundanmälan med sina bankkoder i e-tjänsten, måste anmälan göras på våra blanketter. Gå till blanketterna.

  Vi ger gratis rådgivning om vår registreringspraxis och tillämpningen av föreningslagen men de flesta anmälningar och informationstjänsteprodukter är avgiftsbelagda. Gå till prislistan.

  För mer information kontakta vår kundservice.

  Patentansökan och nyttighetsmodellansökan

  Vi rekommenderar att du formulerar din patent- eller nyttighetsmodellansökan med omsorg eftersom du inte får tillägga något i dem efter ingivningsdagen. Du kan ändra patentkraven eller skyddskraven i nyttighetsmodellansökan under handläggningen men den nödvändiga informationen måste finnas i ansökningstexten, antingen i de ursprungliga kraven eller i beskrivningen. I vår Patentguide och Nyttighetsmodellguide hittar du mer information.

  Läs mer om hur du söker patent eller ta en titt på vår Patentguide (pdf, på finska).

  Läs mer om hur du registrerar en nyttighetsmodell eller ta en titt på vår Nyttighetsmodellguide (pdf).

  Du kan ge in patent- och nyttighetsmodellansökningar elektroniskt med hjälp av programvaran eOLF (Epoline Online Filing). Ankomstdagen blir den dag då handlingarna har kommit in till PRS, inklusive veckoslut och helgdagar. Gå till e-tjänsterna.

  Gå till prislistan för patent eller prislistan för nyttighetsmodeller.

  För mer information kontakta vår kundservice.

  Varumärkesansökan

  Läs våra anvisningar innan du söker varumärke.

  Du kan söka varumärke helt elektroniskt, betala ansökningsavgiften i nätbanken och sedan skicka ansökan till PRS. Innan du lämnar in din ansökan rekommenderar vi att du går igenom förutsättningarna för registrering och kontrollerar i våra databaser att det inte finns tidigare hindermärken eller -firmor för ditt märke. Gå till elektronisk ansökan.

  En absolut förutsättning för att ta en ansökan till behandling är att ansökningsavgiften har betalats. Gå till prislistan.

  För mer information kontakta vår kundservice.

  Designansökan (Mönsteransökan)

  Att söka designskydd är lätt och enkelt eftersom det väsentliga ansökningsmaterialet består av fotografier eller ritningar av produkten. Gå till våra anvisningar för ansökan om mönsterregistrering eller till blanketterna.

  En absolut förutsättning för att ta en ansökan till behandling är att ansökningsavgiften har betalats. Gå till prislistan. Besök också vår Mönsterdatabas.

  För mer information kontakta vår kundservice.

  Tillstånd att grunda stiftelse samt anmälan till stiftelseregistret

  Processen att grunda en stiftelse består av två faser. Först ska du söka tillstånd att grunda en stiftelse hos PRS och efter det, om PRS har beviljat tillstånd, ska du lämna in en anmälan till stiftelseregistret. Läs mer.

  Stiftelser ska även lämna in en årsredovisning inom sex månader från räkenskapsperiodens utgång. Läs mer.

  Ansökningar och anmälningar som lämnas in till stiftelseregistret är avgiftsbelagda. Samma gäller beställda informationstjänsteprodukter. Observera att registreringsbeslut och informationstjänsteprodukter faktureras i efterhand. Gå till prislistan.

  För mer information kontakta vår kundservice.

  Ansökan om företagsinteckning

  Du kan ansöka om en företagsinteckning i egendom som tillhör ett företag som har antecknats i handelsregistret. Antingen en näringsidkare eller en borgenär kan ge in ansökan. Läs våra anvisningar för ansökan om företagsinteckning.

  Ansökningar och anmälningar som gäller företagsinteckningar är avgiftsbelagda. Gå till prislistan eller ansökningsblanketterna.

  För mer information kontakta vår kundservice.

  Anmälan om att bilda religionssamfund

  Läs hur du bildar ett religionssamfund innan du laddar ner blanketterna på din dator.

  För mer information kontakta vår kundservice.

  Utskriftsversion
  Uppdaterad 20.06.2018