Överklaga PRS beslut

De beslut som Patent- och registerstyrelsen (PRS) fattar överklagas hos marknadsdomstolen eller Helsingfors förvaltningsdomstol. Marknadsdomstolen handlägger och avgör de besvärsärenden som berör industriellt rättsskydd och handelsregistret. I beslut som gäller föreningar och stiftelser eller i övriga beslut av PRS söker du ändring hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

Du kan söka ändring i PRS beslut genom att överklaga det hos marknadsdomstolen när beslutet gäller

 • patent
 • nyttighetsmodeller
 • kretsmönster för integrerade kretsar
 • varumärken
 • mönsterärenden eller
 • vägran att registrera anmälan till handelsregistret.

Med PRS överklagbara beslut följer en besvärsanvisning med anvisningar för sökande av ändring. Besvär ska tillställas marknadsdomstolen inom 60 dagar räknat från delfåendet av beslutet.

Läs mer på marknadsdomstolens webbplats.

Du kan söka ändring i PRS beslut genom att överklaga det hos Helsingfors förvaltningsdomstol när beslutet har vägrat

 • registrering av anmälan till föreningsregistret
 • ansökan om tillstånd till grundande av stiftelse
 • ansökan om fastställande av stiftelsens stadgar eller
 • registrering av anmälan till stiftelseregistret.
 • Dessutom behandlar förvaltningsdomstolen andra besvär som gäller Patent- och registerstyrelsens beslut, med undantag av ärenden avsedda för marknadsdomstolen, om inte annat föreskrivs någon annanstans.

Med PRS överklagbara beslut följer en besvärsanvisning med anvisningar för sökande av ändring. Besvär ska tillställas Helsingfors förvaltningsdomstol inom 30 dagar räknat från delfåendet av beslutet.

Läs mer om att överklaga beslut hos förvaltningsdomstolen

Utskriftsversion
Uppdaterad 26.06.2019