Avgöranden 2004–2015

Avgöranden i undersökningsärenden av Centralhandelskammarens revisionsnämnd

Revisionsnämnden fanns fram till 2016 vid Centralhandelskammaren. Vi har samlat på denna sida avgöranden av Centralhandelskammarens revisionsnämnd (TILA) från åren 2004-2015.

TILAs avgöranden från 2004-2015 är inte täckande vad avser uppgifter om ändringssökande. Du kan fråga efter TILAs avgöranden från 2003 eller tidigare på tilintarkastusvalvonta(a)prh.fi.

Avgöranden av andra nedlagda nämnder

Uppgifter om avgöranden av andra nedlagda nämnder som har utövat tillsyn över revisorer:

Du kan fråga efter förvaltningsdomstolarnas avgöranden om ändringssökande hos den respektive domstolens registratur.

Utskriftsversion
Uppdaterad 24.06.2019