Examina

Revisorsexamenssystemet förnyades den 1 januari 2016. Patent- och registerstyrelsen (PRS) ordnar år 2017 examina enligt det nya examenssystemet för andra gången.

Tidpunkter för examina

Nya examina

 • GR-examens del 1 lördagen 2.9 kl. 9-15
 • GR-examens del 2 söndagen 3.9 kl. 9-15
 • Kompletteringsprov lördagen 2.9 kl. 9-13
 • CGR-examen lördagen 16.9 kl. 9-17
 • OFGR-examen lördagen 16.9 kl. 9-17

Ofullbordade examina

 • GRM del 1 lördagen 2.9 kl. 9-15
 • GRM del 2 söndagen 3.9 kl. 9-15
 • CGR del 1 lördagen 2.9 kl. 9-17
 • CGR del 2 lördagen 16.9 kl. 9-16
 • OFR-examens del 1 lördagen 16.9 kl. 9-13
 • OFR-examens del 3 lördagen 16.9 kl. 13.30-17.30
 • OFR-examens del 2 söndagen 3.9 kl. 9-15

Ansökning och anmälan till examina

Ansöknings- och anmälningstiden till revisorsexamina 2017 har gått ut. Ansökningarna och anmälningarna behandlas i maj.

Väsentligt om revisorsexamina

 • GR-examen utgör grundexamen för revisionsbranschen. GR-studiekraven motsvarar de gamla GRM-studiekraven.
 • Det krävs fortfarande tre års praktisk erfarenhet för GR-examen, men vid den tidpunkt då du deltar i examen kan högst ett års erfarenhet saknas. Du godkänns som GR-revisor först efter att kravet på praktisk erfarenhet på tre år uppfylls.
 • Du som har avlagt GR-examen kan specialisera dig på:
  • revision för företag av allmänt intresse genom att avlägga specialiseringsexamen för CGR-revisorer och/eller
  • revision inom offentlig förvaltning och ekonomi genom att avlägga specialiseringsexamen för OFGR-revisorer.
 • Inga kompletteringsstudier krävs av dig som söker till CGR-examen. För OFGR-examinander gäller ett studie- eller yrkeserfarenhetskrav inom den offentliga förvaltningen. Kravet på högre högskoleexamen gäller fortfarande för CGR- och OFGR-examinander.

Läs mer i handboken för revisorsexamen.

Dataskyddsbeskrivningar

Läs mer om behandlingen och överlåtelsen av personuppgifter i dataskyddsbeskrivningarna för följande register:

 • registret över personer som ansökt om tillstånd att delta i revisorsexamen
 • registret över personer som anmält sig till prov för revisorsexamen.

Gå till dataskyddsbeskrivningarna.


Utskriftsversion
Uppdaterad 12.12.2017