Examina

Revisorsexamenssystemet förnyades den 1 januari 2016. Patent- och registerstyrelsen (PRS) ordnar år 2018 examina enligt det nya examenssystemet för tredje gången.

Tidpunkter för examina 2018

Nya examina

 • GR-examens del 1 (6 timmar) lördagen 18.8 kl. 9 - 15
 • GR-examens del 2 (6 timmar) söndagen 19.8 kl. 9 - 15
 • Kompletteringsprov (4 timmar) lördagen 18.8 kl. 9 - 13
 • CGR-examen (8 timmar) lördagen 1.9 kl. 9 - 17
 • OFGR-examen (8 timmar) lördagen 1.9 kl. 9 - 17

Ofullbordade examina

 • GRM del 1 (6 timmar) lördagen 18.8 kl. 9 - 15
 • GRM del 2 (6 timmar) söndagen 19.8 kl. 9 - 15
 • CGR del 1 (8 timmar) lördagen 18.8 kl. 9 - 17
 • CGR del 2 (7 timmar) lördagen 1.9 kl. 9 - 16

Ansökning och anmälan till examina

Ansöknings- och anmälningstiden till revisorsexamina 2018 har gått ut.

Väsentligt om revisorsexamina

 • GR-examen utgör grundexamen för revisionsbranschen. GR-studiekraven motsvarar de gamla GRM-studiekraven.
 • Det krävs fortfarande tre års praktisk erfarenhet för GR-examen, men vid den tidpunkt då du deltar i examen kan högst ett års erfarenhet saknas. Du godkänns som GR-revisor först efter att kravet på praktisk erfarenhet på tre år uppfylls.
 • Du som har avlagt GR-examen kan specialisera dig på:
  • revision för företag av allmänt intresse genom att avlägga specialiseringsexamen för CGR-revisorer och/eller
  • revision inom offentlig förvaltning och ekonomi genom att avlägga specialiseringsexamen för OFGR-revisorer.
 • Inga kompletteringsstudier krävs av dig som söker till CGR-examen. För OFGR-examinander gäller ett studie- eller yrkeserfarenhetskrav inom den offentliga förvaltningen. Kravet på högre högskoleexamen gäller fortfarande för CGR- och OFGR-examinander.

Läs mer i handboken för revisorsexamen.

Dataskyddsbeskrivningar

Läs mer om behandlingen och överlåtelsen av personuppgifter i dataskyddsbeskrivningarna för följande register:

 • registret över personer som ansökt om tillstånd att delta i revisorsexamen
 • registret över personer som anmält sig till prov för revisorsexamen.

Gå till dataskyddsbeskrivningarna.


Utskriftsversion
Uppdaterad 09.05.2018