Resultaten i revisorsexamina 2020

Patent- och registerstyrelsen (PRS) bekräftade den 7 december 2020 resultaten i revisorsexamina 2020. PRS godkände 69 personers prestation i GR-examen, 55 personers prestation i CGR-examen, 9 personers prestation i OFGR-examen och 2 personers prestation i kompletteringsprovet. PRS godkände en person i CGR-examen enligt det tidigare examenssystemet.

Den som avlagt specialiseringsexamen måste också ha avlagt GR-examen för att kunna bli godkänd som CGR- eller OFGR-revisor. Om personen i fråga får ett godkänt resultat endast i specialiseringsexamen, är prestationen i kraft de fem följande kalenderåren efter examensåret.

De personer som har ansökt om godkännande som revisor har rätt att använda yrkesbeteckningen revisor efter att deras uppgifter har antecknats i revisorsregistret som förs av revisionstillsynen vid PRS. Dessförinnan ska de ge revisorsförsäkran inför tingsrätten.

Lista på de som avlagt revisorsexamen 2020

Vi meddelar per e-post dem som inte gett tillstånd att publicera sitt namn att examen är godkänd.
Vi skickar beslut om examensresultaten jämte poängbilaga till alla deltagare inom den närmaste framtiden.

Avgivande av revisorsförsäkran

Att lämna in intyg till revisionstillsynen


Hanna Kattainen
Teamchef, Revisorsexamina, godkännande av revisorer, anmälningar om tillsynsuppgifter och registerärenden
Revisionstillsyn
Patent- och registerstyrelsen
tilintarkastusvalvonta@prh.fi

Utskriftsversion
Uppdaterad 07.12.2020