Resultaten i revisorsexamina 2017

Patent- och registerstyrelsen (PRS) bekräftade den 7 december 2017 resultaten i revisorsexamina 2017. PRS godkände 59 personers prestation i GR-examen, 36 personers prestation i CGR-examen, 4 personers prestation i OFGR-examen och 10 personers prestation i kompletteringsprovet.

Den som avlagt specialiseringsexamen måste också ha avlagt GR-examen för att kunna bli godkänd som CGR- eller OFGR-revisor. Om personen i fråga får ett godkänt resultat endast i specialiseringsexamen, är prestationen i kraft de fem följande kalenderåren efter examensåret.

PRS godkände dessutom examensprestationer för att slutföra ofullbordade examina enligt det tidigare examenssystemet. 4 personer avlade GRM-examen med godkänt resultat och 10 personer den gamla CGR-examen. Därtill godkändes 2 personers prestation i OFR-examen.

De personer som har avlagt examina med godkänt resultat har rätt att använda yrkesbeteckningen revisor efter att deras uppgifter har antecknats i revisorsregistret som förs av revisionstillsynen vid PRS. Dessförinnan ska de ge revisorsförsäkran inför tingsrätten.

Lista på de som avlagt revisorsexamen 2017

Vi meddelar per e-post dem som inte gett tillstånd att publicera sitt namn att examen är godkänd.
Vi skickar beslut om examensresultaten jämte poängbilaga till alla deltagare inom den närmaste framtiden.

Inbjudan till nya revisorer: Avgivande av revisorsförsäkran och gratulationer

Att lämna in intyg till revisionstillsynen

Hanna Kattainen
Chef, godkännande av revisorer
Revisionstillsyn
Patent- och registerstyrelsen
tfn 029 509 5859
Utskriftsversion
Uppdaterad 08.12.2017