Examenssektion

Examenssektionen utarbetar provuppgifterna och bedömningsgrunderna för revisorsexamensproven samt bedömer examenssvaren. Sektionen gör en framställan till PRS revisionstillsyn om fastställande av bedömningsgrunderna för examensproven, om poänggränserna för godkända examensprov och om bedömningen av svaren. Sektionen anlitar utomstående experter i sitt arbete.

Sektionens sammansättning

Medlemmarna i examenssektionen utses till uppdraget för tre år i taget.

Ordförande

Pasi Pekkarinen, CGR-revisor (2018–2020)

Medlemmar

Tuula Ossa, GR-revisor (2016–2018)

Juha Huuskonen, CGR-, OFGR-revisor (2016–2018)

Hanna Kattainen, chef, PRS

Utskriftsversion
Uppdaterad 22.01.2018