Anvisningar om revisorsexamen 2020

PRS revisionstillsyn ansvarar för revisorsexamina som ordnas i Finland.

Examina är

  • GR-examen
  • CGR-specialiseringsexamen
  • OFGR-specialiseringsexamen.

Under den nya revisionslagens övergångsperiod är det också möjligt att slutföra gamla ofullbordade revisorsexamina samt avlägga kompletteringsprov.

På sidorna för anvisningar om revisorsexamen berättar vi om de olika examina, om kraven för deras godkännande samt om ansökan och anmälan till dem.

Ansöknings- och anmälningstiden till revisorsexamina 2020 har slutat.


Utskriftsversion
Uppdaterad 16.03.2020