Anvisningar om revisorsexamen 2021

PRS revisionstillsyn ansvarar för revisorsexamina som ordnas i Finland.

Examina är

  • GR-examen
  • CGR-specialiseringsexamen
  • OFGR-specialiseringsexamen.

På sidorna för anvisningar om revisorsexamen berättar vi om de olika examina, om kraven för deras godkännande samt om ansökan och anmälan till dem.

Ansöknings- och anmälningstiden till revisorsexamina 2021 har slutat.

Utskriftsversion
Uppdaterad 07.09.2021