Ansökan och anmälan till examina

Examensproven arrangeras en gång per år. Ansöknings- och anmälningstiden för examina 2020 har slutat.

Tillstånd att delta i examen

Ansökan om tillstånd att delta i examen ska göras med en särskild blankett för ansökan om tillstånd för deltagande. Det är möjligt att ansöka om deltagande i flera examina med samma ansökan.

Söker du för första gången till examen?

Har du godkänts till examen tidigare?

Anmälan till examensprov

Du ska anmäla dig till alla examensprov som du vill delta i. Du kan anmäla dig till flera examensprov på samma blankett. Om du ansöker om tillstånd att delta, kan du anmäla dig till examensprovet med samma blankett. Om du redan har ett ikraftvarande tillstånd att delta, räcker det att du fyller i den elektroniska anmälningsblanketten.

Frågor gällande ansökan eller anmäla? Skicka e-post till tilintarkastusvalvonta@prh.fi

Bekanta dig med examensavgifterna

Det är avgiftsbelagt att delta i examina. Bekanta dig med prislistan.

Dyslexi

En person med intyg om dyslexi kan bli beviljad tilläggstid i examen. Behovet av tilläggstid bör meddelas i samband med anmälan till examen. Intyg om om dyslexi skickas till revisionstillsyn i samband med anmälan till examen.

Dataskyddsbeskrivningar

Registret över personer som ansökt om tillstånd att delta i revisorsexamen (pdf, 0,16 Mb)
Registret över personer som anmält sig till prov för revisorsexamen (pdf, 0,16 Mb)

Utskriftsversion
Uppdaterad 16.03.2020