Praktisk erfarenhet

GR-examen

Som deltagare i GR-examen godkänns en sökande som har minst tre års praktisk erfarenhet av uppgifter inom revision och redovisning (se även den alternativa leden till examen). Också praktisk erfarenhet från ett arbete på deltid räknas som tillräcklig praktisk erfarenhet, om erfarenheten till sin längd motsvarar minst två års arbete på heltid i sådana uppgifter.

I anslutning till ansökan om GR-examen beaktas som praktisk erfarenhet sådan praktisk erfarenhet som den sökande förvärvat vid den tidpunkt då examen ordnas. Vid examenstillfällets tidpunkt får högst 12 månader saknas från erfarenheten. Erfarenheten ska huvudsakligen ha förvärvats under de senaste tio åren. Den praktiska erfarenheten påvisas med ett intyg av arbetsgivaren.

OFGR-examen

För OFGR-examen krävs inte studier i den offentliga förvaltningen om den sökande har minst 1,5 års erfarenhet av revisionsuppgifter inom den offentliga förvaltningen och den offentliga ekonomin.

CGR-examen

För CGR-examen finns inget separat krav på praktisk erfarenhet.

Utskriftsversion
Uppdaterad 24.06.2019