Alternativ led till examen

Om du inte har högskoleexamen, alla studier eller den praktiska erfarenhet som krävs, kan du under vissa förutsättningar godkännas för deltagande i GR-, CGR- eller OFGR-examen.


Utskriftsversion
Uppdaterad 24.06.2019