Revisorsexamina år 2018

Utöver de nya GR-, CGR- och OFGR-examina ordnas ofullbordade GRM-, CGR- och OFR-examina.

För OFR-revisorer ordnar PRS dessutom ett kompletteringsprov som ger OFR-revisorer, eller personer vars OFR-godkännande har avbrutits, behörighet som OFGR-revisor när de har avlagt provet med godkänt resultat.

Datum för examina

PRS ordnar revisorsexamina år 2018 enligt följande:

Nya examina

 • GR-examens del 1 lördagen 18.8
 • GR-examens del 2 söndagen 19.8
 • Kompletteringsprov lördagen 18.8
 • CGR-examen lördagen 1.9
 • OFGR-examen lördagen 1.9

Ofullbordade examina

 • GRM del 1 lördagen 18.8
 • GRM del 2 söndagen 19.8
 • CGR del 1 lördagen 18.8
 • CGR del 2 lördagen 1.9
 • OFR-examens del 1 lördagen 1.9
 • OFR-examens del 3 lördagen 1.9
 • OFR-examens del 2 söndagen 19.8

Du kan anmäla dig för att avlägga ofullbordade examina enligt den tidigare revisionslagen om du har en gällande rätt att avlägga delar av CGR- eller GRM-examen eller en gällande rätt att delta i OFR-examen.

Ansökan och anmälan till examina

Ansöknings- och anmälningstiden till revisorsexamina 2018 är 15.2.-15.3.2018.

Ansöknings- och anmälningsblanketter


Utskriftsversion
Uppdaterad 15.02.2018