Anvisningar för provdeltagare

Examensutrustning

Examensutrustningen meddelas senare.

Plats

Platsen meddelas senare.

Annulleringsvillkor

Vi fakturerar deltagaravgiften för examen före examenstidpunkten. Deltagaravgiften återbetalas till betalaren, om deltagande i examen annulleras minst två veckor före examen. Om deltagande annulleras senare, men före examen, återbetalas hälften av deltagaravgiften.

Utskriftsversion
Uppdaterad 15.02.2018