Anvisningar för provdeltagare

Observera examensplatserna!

GR-examen 21. - 22.8.2021 ordnas i:

Haaga-Helia yrkeshögskola
Enheten i Böle
Bangårdsvägen 13
00520 Helsingfors

och

Haaga-Helia yrkeshögskola
Enheten i Malm
Sandkullavägen 1A
00700 Helsingfors

CGR- och OFGR-examina ordnas i Haaga-Helias enhet i Böle.

Till varje GR-examinand har 16.8 per epost skickats en coronaanvisning och information om examensplatsen. Om du inte fått eposten eller du har att fråga, kontakta: tilintarkastusvalvonta@prh.fi.


Examensutrustning

År 2021 får examinanderna vid provtillfället använda skriftliga material utskrivna eller tryckta på papper samt USB-minne, extern hårddisk eller MP3-spelare. Examinanderna får även använda internet för källsökning.

Revisionstillsynen kan vid behov göra ändringar i examensutrustningen.

Du får också ta med följande till provet:

  • ljudlös miniräknare el. dyl. räknare
  • egen matsäck. Kaffe, te, frukt och smörgåsar serveras.

Ta med identitetskort, körkort eller annan dylik bildförsedd handling för att styrka din identitet.

Annulleringsvillkor

Vi fakturerar deltagaravgiften för examen före examenstidpunkten. Deltagaravgiften återbetalas till betalaren, om deltagande i examen annulleras minst två veckor före examen. Om deltagande annulleras senare, men före examen, återbetalas hälften av deltagaravgiften.

Uppdaterat annulleringsvillkor

Du får endast delta i examen om du är helt frisk. Du får inte delta i examen om du är sjuk eller har milda symtom. Vi återbetalar examensavgiften om du inte kan delta i examen på grund av misstänkt coronavirussmitta eller för att du tillhör en riskgrupp. Inget intyg behövs för detta.

Utskriftsversion
Uppdaterad 07.09.2021