Anvisningar för provdeltagare

Examensplats

Haaga-Helia yrkeshögskola
Enheten i Böle
Bangårdsvägen 13
00520 Helsingfors

Examensutrustning

År 2022 får examinanderna vid provtillfället använda skriftliga material utskrivna eller tryckta på papper samt USB-minne, extern hårddisk eller MP3-spelare. Examinanderna får även använda internet för källsökning.

Revisionstillsynen kan vid behov göra ändringar i examensutrustningen.

Du får också ta med följande till provet:

  • ljudlös miniräknare el. dyl. räknare
  • egen matsäck. Kaffe, te, frukt och smörgåsar serveras.

Ta med identitetskort, körkort eller annan dylik bildförsedd handling för att styrka din identitet.

Annulleringsvillkor

Vi fakturerar deltagaravgiften för examen före examenstidpunkten. Deltagaravgiften återbetalas till betalaren, om deltagande i examen annulleras minst två veckor före examen. Om deltagande annulleras senare, men före examen, återbetalas hälften av deltagaravgiften.

Om den sökanden inte på grund av sjukdom kunnat delta i examen, återbetalas examensavgiften helt mot uppvisande av läkarintyg.

Vi informerar senare om hur coronaepidemin och myndighetsbesluten som gäller coronaepidemin eventuellt påverkar deltagandet i examen.


Utskriftsversion
Uppdaterad 12.01.2022