Examina under övergångsperioden

Under revisionslagens övergångsperiod är det möjligt att slutföra revisorsexamina enligt de den tidigare revisionslagen. Dessutom kan OFR-revisorer och personer vars OFR-godkännande avbrutits, under övergångsperioden avlägga kompletteringsprovet för behörighet som OFGR-revisorer.

Examensproven för examina under övergångsperioden ordnas enligt följande:

GRM-examen (för dem som avlagt en del av GRM-examen år 2014 eller senare)

  • del 1 på lördag 24.8 och
  • del 2 på söndag 25.8

CGR-examen (för dem som avlagt en del av CGR-examen år 2014 eller senare)

  • del 1 på lördag 24.8 och
  • del 2 på lördag 7.9

OFR-examen (för dem som har gällande rätt att delta i OFR-examen)

  • del 1 och del 3 på lördag 7.9 och
  • del 2 på söndag 25.8

Kompletteringsprov (prov för behörighet som OFGR-revisor för OFR-revisorer och personer vars OFR-godkännande har avbrutits).

  • på lördag 24.8

Examinanden behöver inte ansöka om deltagandetillstånd till examensproven under övergångsperioden. Det räcker med anmälan till examensprovet.

Anmälningstiden till examensproven är 15.2–15.3.

Om du vill kan du ansöka om tillstånd att delta i och anmäla dig även till de nya examina.

Exempel: Du har avlagt del 1 i den ofullbordade CGR-examen. Du anmäler dig till del 2 i den ofullbordade CGR-examen och till den nya GR-examen och deltar i båda examina.

Läs mera om anmälanUtskriftsversion
Uppdaterad 21.01.2019