Examina under övergångsperioden

Under revisionslagens övergångsperiod är det möjligt att slutföra revisorsexamina enligt de den tidigare revisionslagen. Dessutom kan OFR-revisorer och personer vars OFR-godkännande avbrutits, under övergångsperioden avlägga kompletteringsprovet för behörighet som OFGR-revisorer.

OFR-examen arrangerades för sista gången 2019.

Examinanden behöver inte ansöka om deltagandetillstånd till examensproven under övergångsperioden. Det räcker med anmälan till examensprovet.

Om du vill kan du ansöka om tillstånd att delta i och anmäla dig även till de nya examina.

Exempel: Du har avlagt del 1 i den ofullbordade CGR-examen. Du anmäler dig till del 2 i den ofullbordade CGR-examen och till den nya GR-examen och deltar i båda examina.

Läs mera om anmälanUtskriftsversion
Uppdaterad 21.01.2020