Gå direkt till innehållet
Meny

Kontrollera och anmäl ändringar till revisorsregistret

Enligt revisionslagen måste revisorer och revisionssammanslutningar utan dröjsmål anmäla ändringar i registeruppgifter till revisionstillsynen. Lämna in din anmälan om ändrade uppgifter till Patent- och registerstyrelsens (PRS) revisionstillsyn.

Det är till din fördel att hålla dina uppgifter uppdaterade i revisorsregistret. Revisionstillsynen använder kontaktuppgifterna i revisorsregistret för att kontakta revisorer. Årsavgifter faktureras enligt de uppgifter som finns i revisorsregistret den 1 juli, så kontrollera i tid att dinauppgifter i registret är korrekta. Revisionsnämnden kan påföra revisorn disciplinära påföljder enligt revisionslagen, om revisorn av oaktsamhet har handlat på ett sätt som strider mot revisionslagen.

Att ajourföra uppgifterna är viktigt för att revisorsregistret är ett offentligt register. Var och en har rätt att få ta del av de anteckningar som gjorts i registret.

Kontaktuppgifterna i revisorsregistret

I revisorsregistret antecknas bland annat revisorns kontaktuppgifter och revisionssammanslutningens namn, om revisorn arbetar i en revisionssammanslutning.

I fråga om revisionssammanslutningar registrerar vi bland annat postadresserna till deras verksamhetsställen i Finland och eventuella nätadresser.

Bestämmelser om de uppgifter som ska antecknas i revisorsregistret finns i 6 kap. i revisionslagen (1141/2015) och i revisionsdirektivet (2006/43/EY).

Om revisionstillsynen får motstridiga uppgifter om samma sak från en revisor och en revisionssammanslutning (exempelvis uppgift om anställd/arbetsgivare), utreder revisionstillsynen detta för att avgöra vad som ska antecknas i registret.

Revisionstillsynen informerar revisorn eller revisionssammanslutningen, om den registrerar en uppgift som någon annan än revisorn eller revisionssammanslutningen själv har anmält.

Separata anmälningar till handelsregistret

De uppgifter som du lämnar in till handelsregistret överförs inte till revisorsregistret, eftersom innehållet i de uppgifter som ska registreras avviker från varandra. De uppgifter som du anmäler till revisionstillsynen förmedlas inte heller till handelsregistret. Därför måste du lämna in separata anmälningar till revisorsregistret och handelsregistret.

Eventuella anmälningar till en revisionsförening, exempelvis om medlemskap, måste göras direkt till föreningen. PRS revisionstillsyn och revisionsföreningarna förmedlar inte information sinsemellan.

Läs mer om innehållet i revisorsregistret.

Revisor och revisionssammanslutning – fyll i ändringsblanketten. Fyll i blanketten i e-tjänsten.Öppnas i en ny flik

Utskriftsversion Uppdaterad 13.12.2022