Anvisningar till revisorer

Revisorer och revisionssammanslutningar ska lämna in sådana uppgifter till Patent- och registerstyrelsen (PRS) som behövs för PRS revisionstillsynsuppdrag. Vi behöver uppgifterna i synnerhet för att utöva tillsyn över revisorernas yrkeskunskap och förutsättningar för godkännande samt för kvalitetssäkring och övrig tillsyn, men vi samlar även in uppgifter för att föra revisorsregistret och ta ut revisorsavgifter. Insamlingen av uppgifterna sker i enlighet med revisionslagen och lagen om revision inom den offentliga förvaltningen och ekonomin.

Revisorer och revisionssammanslutningar ska årligen lämna till PRS de uppgifter som behövs för tillsynen. Vid tillsynen av sammanslutningar använder vi även de uppgifter som lämnats in till handelsregistret.

Såväl revisorer som revisionssammanslutningar ska utan dröjsmål anmäla ändringar i revisorsregisteruppgifter med en ändringsblankett.

En revisor kan välja att avbryta sitt godkännande tillsvidare. Godkännandet återställs efter ansökan om revisorn fortfarande uppfyller kraven för godkännande och har bibehållit och utvecklat sina yrkeskunskaper.

I menyn till vänster hittar du mer information om hur du lämnar in tillsynsuppgifter, hur revisorer kan bibehålla sina yrkeskunskaper och hur ett godkännande kan avbrytas och återställas.

Blanketter

Utskriftsversion
Uppdaterad 13.06.2022