Alternativ led till GR-examen

Om du inte har högre högskoleexamen, samtliga studier eller den praktiska erfarenhet som krävs, kan du under vissa förutsättningar få tillstånd att delta i GR-examen.

Vilka studier krävs?

Du måste ha de studier som krävs för GR-examen. Du kan ersätta en del av studierna med extra examensuppgifter högst enligt följande:

  • 6 studiepoäng eller 4 studieveckor studier i revision och redovisning
  • 6 studiepoäng eller 4 studieveckor studier i ekonomiska vetenskaper
  • 6 studiepoäng eller 4 studieveckor studier i juridik.

Läs mer om studiekraven.

Hurdan praktisk erfarenhet krävs?

Alternativ 1

Du har 6 års erfarenhet av yrkesuppgifter i huvudsyssla och 2 års erfarenhet av revision. Före godkännandet som GR-revisor ska den praktiska erfarenheten av yrkesuppgifter uppgå till minst 7 år som huvudsyssla och av revision till 3 år. Högst den del som kan ersättas med extra examensuppgifter kan saknas i dina studier. Du behöver inte ha högskoleexamen.

Alternativ 2

Du har 14 års erfarenhet av yrkesuppgifter i huvudsyssla. Före godkännandet som GR-revisor måste du ändå ha minst 15 års praktisk erfarenhet av uppgifterna i fråga som huvudsyssla. Högst den del som kan ersättas med extra examensuppgifter kan saknas i dina studier. Du behöver inte ha högskoleexamen eller erfarenhet av revision.

Vilka uppgifter är yrkesuppgifter?

Som yrkesuppgifter betraktas arbetsuppgifter som

  • verkställande direktör
  • ställföreträdare för verkställande direktör
  • ekonomidirektör
  • intern revisor eller
  • i annan motsvarande befattning på den privata eller offentliga sektorn.
Utskriftsversion
Uppdaterad 30.11.2022