Högskoleexamen som krav för GR-examen

Av den som ansöker om tillstånd att delta i GR-examen krävs minst lägre högskoleexamen, till exempel

  • ekonomie kandidatexamen
  • tradenomexamen.

Examen ska vara avlagd före examensprovet.

Om högskoleexamina bestäms i universitetslagen (558/2009) och de förordningar som getts med stöd av den.

Högskoleexamen som avlagts utomlands

Om du har avlagt högskoleexamen utomlands, ska du påvisa att din examen motsvarar en högskoleexamen som avläggs i Finland.

Utbildningsstyrelsen fattar beslut om erkännande av högskoleexamen som avlagts utomlands. Beslutet är avgiftsbelagt och ansökan om beslut ska göras hos Utbildningsstyrelsen. Läs mer om beslutet om erkännande på Utbildningsstyrelsens webbplats.

Ulkoinen sivusto, avautuu uuteen välilehteen

Utskriftsversion
Uppdaterad 10.02.2022