Gå direkt till innehållet
Meny

Högskoleexamen som krav för GR-examen

Av den som ansöker om tillstånd att delta i GR-examen krävs minst lägre högskoleexamen, till exempel

  • ekonomie kandidatexamen
  • tradenomexamen.

Examen ska vara avlagd före examensprovet.

Om högskoleexamina bestäms i universitetslagen (558/2009) och de förordningar som getts med stöd av den.

Högskoleexamen som avlagts utomlands

Om du har avlagt högskoleexamen utomlands, ska du påvisa att din examen motsvarar en högskoleexamen som avläggs i Finland.

Utbildningsstyrelsen fattar beslut om erkännande av högskoleexamen som avlagts utomlands. Beslutet är avgiftsbelagt och ansökan om beslut ska göras hos Utbildningsstyrelsen. Läs mer om beslutet om erkännande på Utbildningsstyrelsens webbplats.Öppnas i en ny flik

Utskriftsversion Uppdaterad 10.02.2022