Högre högskoleexamen som krav för OFGR-examen

Du får ansöka om tillstånd att delta i OFGR-examen om du har avlagt högre högskoleexamen.

Högskoleexamen ska vara avlagd före examensprovet.

Högre högskoleexamina är till exempel

  • ekonomie magisterexamen
  • magisterexamen i förvaltningsvetenskaper
  • tradenom (högre YH-examen).

Om högskoleexamina bestäms i universitetslagen (558/2009) och de förordningar som getts med stöd av den.

Högskoleexamen som avlagts utomlands

Om du har avlagt högskoleexamen utomlands, kan den godkännas under vissa förutsättningar. En sökande som avlagt examen utomlands ska påvisa att examen motsvarar en högskoleexamen som avläggs i Finland.

Utbildningsstyrelsen fattar beslut om erkännande av högskoleexamen som avlagts utomlands. Beslutet är avgiftsbelagt och ansökan om beslut ska göras hos Utbildningsstyrelsen. Läs mer om beslutet om erkännande på Utbildningsstyrelsens webbplats.

Ulkoinen sivusto, avautuu uuteen välilehteen

Utskriftsversion
Uppdaterad 10.02.2022