Kvalitetsgranskning av revisionssammanslutningar

Kvalitetsgranskning av revisionssammanslutningar som utför revision av företag av allmänt intresse

Kvalitetsgranskningen av en revisionssammanslutning gäller utvärdering och prövning av sammanslutningens interna kvalitetskontrollsystem samt utvärdering av innehållet i den rapport om öppenhet och insyn som krävs enligt EU:s förordning (537/2014).
PRS revisionstillsyn ber att revisionssammanslutningen lämnar in material som innehåller information om bland annat verksamhetsprinciperna och förfarandena i anslutning till revisionssammanslutningens kvalitetskontrollsystem samt om den genomförda uppföljningen.
PRS utarbetar en granskningsrapport över kvalitetsgranskningen där man presenterar de viktigaste slutsatserna och rekommendationerna som gäller kvalitetsgranskningen.

Kvalitetsgranskning av revisionssammanslutningar som utför revision av andra sammanslutningar

Övriga revisionssammanslutningar övervakas med hänsyn till hur omfattande och komplex deras verksamhet är.

I menyn till vänster hittar du information om förordnande till kvalitetsgranskning, det praktiska genomförandet av granskningarna och deras resultat.

Utskriftsversion
Uppdaterad 26.05.2017