Kvalitetsgranskning av revisorer

Vid kvalitetsgranskningen av revisorer utvärderas revisionsarbetets kvalitet i fråga om enskilda uppdrag. Revisorerna förordnas till kvalitetsgranskning med minst tre eller sex års mellanrum. PRS begär att revisorerna ska överlämna ett eller flera uppdrag för kvalitetsgranskning samt förhandsuppgifter om uppdraget. Kvalitetsgranskningen genomförs enligt PRS revisionstillsyns granskningsprogram. Som slutresultat av kvalitetsgranskningen meddelar revisionstillsynen ett beslut om resultatet av kvalitetsgranskningen och de åtgärder som kvalitetsgranskningen föranleder.

I menyn till vänster hittar du information om förordnande till kvalitetsgranskning, det praktiska genomförandet av granskningarna och deras resultat.

Utskriftsversion
Uppdaterad 26.05.2017