Gå direkt till innehållet
Meny

Kvalitetsgranskningar av revisionssammanslutningar

Kvalitetsgranskning av en revisionssammanslutning riktas på sammanslutningens interna kvalitetskontrollsystem och dess funktionalitet.

Den internationella kvalitetskontrollstandarden ISQC 1 förutsätter att en revisionssammanslutning skapar ett kvalitetskontrollsystem som hjälper den att få rimlig säkerhet om

  • att revisionssammanslutningen och dess personal följer professionella standarder och krav som baserar sig på tillämpliga författningar och bestämmelser och
  • att rapporterna av revisionssammanslutningen och av de personer som ansvarar för uppdraget är korrekta med hänsyn till omständigheterna.

Revisionssammanslutningens kvalitetskontrollsystem ska täcka följande delområden enligt den internationella kvalitetskontrollstandarden ISQC 1:

  • ledningsansvar för kvalitet inom revisionssammanslutningen
  • relevanta etiska krav
  • accepterande och behållande av kundrelationer och enskilda uppdrag
  • personresurser
  • genomförande av uppdrag
  • uppföljning.
Utskriftsversion Uppdaterad 24.06.2019