Genomförda kontrollåtgärder och påföljder

År 2020 vidtogs inga särskilda tillsynsåtgärder och förelades inga påföljder.

Utskriftsversion
Uppdaterad 29.03.2021