Gå direkt till innehållet
Valikko

Kvalitetsgranskning av revisionssammanslutningar

Enligt artikel 26 i EU-förordningen (537/2014) ska revisionssammanslutningar som utför revision av företag av allmänt intresse och dessa sammanslutningars kvalitetskontrollsystem vara föremål för bedömning och testning med minst tre års mellanrum.

År 2020 granskades tre revisionssammanslutningar och deras kvalitetskontrollsystem. Följande sammanslutningar granskades:

  • BDO Oy
  • Moore Rewinet Oy
  • Pohjois-Suomen Tilintarkastus Oy.


Inget beslut har ännu meddelats om kvalitetsgranskningarna och rapporteringen pågår. År 2019 var tre revisionssammanslutningar med kvalitetskontrollsystem föremål för kvalitetsgranskning. Inga beslut har ännu meddelats om kvalitetsgranskningarna och rapporteringen pågår. Ett beslut om kvalitetsgranskning som genomfördes år 2016 vann laga kraft år 2020. Alla beslut om revisions-sammanslutningarnas kvalitetsgranskningar från den första treårsperioden har vunnit laga kraft.

Utskriftsversion Uppdaterad 24.09.2021