Gå direkt till innehållet
Valikko

Slutsatser från kvalitetsgranskningarna

PRS revisionstillsyns slutsats om kvalitetsgranskningen av revisorer är att

    • kvalitetskraven uppfylls eller att
    • kvalitetskraven inte uppfylls.


På basis av revisionsarbetet i 15 PIE-revisionsuppdrag som kvalitetsgranskats under 2020 drogs följande slutsatser: För 12 revisorer uppfylldes kvalitetskraven och för 2 revisorer uppfylldes kvalitetskraven inte. I fråga om tre revisorer fortsätter kvalitetsgranskningen med en ny omgång.

Utskriftsversion Uppdaterad 24.09.2021