Gå direkt till innehållet
Valikko

Kvalitetsgranskning av revisionssammanslutningar

Revisionssammanslutningar som utför revision av företag av allmänt intresse och deras kvalitetskontrollsystem är föremål för bedömning och testning med tre års mellanrum.

När treårsperioden gått ut publicerar vi en rapport över utvärderingen och testningen av kvalitetskontrollsystemen i de revisionssammanslutningar som gör revisioner av företag som är betydande för det allmänna intresset. I övervakningen av andra revisionssammanslutningar tar vi verksamhetens omfattning och komplexitet i beaktande.

År 2019 förordnade vi fyra revisionssammanslutningar med kvalitetskontrollsystem till kvalitetsgranskning. Av dessa återkallades en, och för de tre andra har inga beslut getts tills vidare. Under 2019 gavs dessutom beslut om tre revisionssammanslutningar som hade förordnats till kvalitetsgranskning 2018 och en som hade förordnats 2017. Ett beslut som meddelats om en revisionssammanslutning som förordnats till kvalitetsgranskning 2016 har tills vidare inte vunnit laga kraft.

Sammanslutningar som förordnats till kvalitetsgranskning av kvalitetssäkringssystemet 2016-2019

Sammanslutningar som förordnats till kvalitetsgranskning 2016

Idman Vilén Grant Thornton Oy
Ernst & Young Ab
PricewaterhouseCoopers Ab

Sammanslutningar som förordnats till kvalitetsgranskning 2017

BDO Ab
DHS Ab Audit Partners
Moore Stephens Rewinet Oy
Pohjois-Suomen Tilintarkastus Oy

Sammanslutningar som förordnats till kvalitetsgranskning 2018

Deloitte Ab
KPMG Oy Ab
Oy Soinio & Co

Sammanslutningar som förordnats till kvalitetsgranskning 2019

Auditus Tilintarkastus Oy (nuvarande Optilex Oy)
Ernst & Young Ab
Idman Vilén Grant Thornton Oy
PricewaterhouseCoopers Ab

Utskriftsversion Uppdaterad 24.09.2021