Gå direkt till innehållet
Valikko

Resultat av kvalitetsgranskningar av revisorer

Det slutliga resultatet av en revisors kvalitetsgranskning kan vara antingen vara godkänt eller underkänt. Ifall kriterierna för någondera resultatkategorin inte uppfylls fortsätter kvalitetsgranskningen med en ny granskning.

Av kvalitetsgranskningarna 2019 hade 85 revisorer (55 %) fått godkänt och tre (2 %) förkastats fram till 3.3.2020. Kvalitetsgranskningen av 67 (43 %) revisorer fortsätter med en ny omgång. Vid nämnda tidpunkt – 3.3.2020 – pågick behandlingen av 20 kvalitetsgranskningar vid kvalitetsgranskningsenheten.

Resultaten av kvalitetsgranskningarna 2019 (fram till 3.3.2020)

Resultaten av kvalitetsgranskningarna 2019 (%)

Av de tre underkända resultaten hade revisorn i ett fall inte korrigerat bristerna som lett till förnyad granskning. Utifrån den förnyade granskningen observerades fortfarande väsentliga brister i revisorns verksamhet. Motiveringen till ett underkänt resultat var ett klart felaktigt utlåtande i revisionsberättelsen. I ett fall var brister eller felaktigheter som upptäcktes i den revisors verksamhet som fick underkänt så väsentliga att de kräver omedelbara tillsynsåtgärder.

Revisionstillsynen har publicerat kriterierna för resultatkategorierna på sina webbsidor.

Läs mer om kriterierna för kvalitetsgranskningens resultatklasser.

Utskriftsversion Uppdaterad 24.09.2021